SH AUTO 5M

Innovativ teknologi til selvbetjeningsvask med kort tilbakebetalingstid

Beskrivelse

SH AUTO 5M er en serie stasjonære selvbetjeningsvaskere med innebygget frekvensomformer-teknologi. Anlegget er primært til bruk på servicestasjoner, til vaskeplasser, hos bilutleiefirmaer o.l.

Innovativ innebygget frekvensomformer-teknologi som gir mulighet for flere forskjellige omdreiningshastigheter på el-motoren, reduserer slitasje på pumpedeler og gir færre utgifter til vedlikehold og service.

SH AUTO 5M er enkel å betjene, og har lavt lydnivå. Lavt drivstoff forbruk, elektrisitet og vann minimerer de daglige driftsutgiftene.

  • Liten slitasje gir lave vedlikeholdskostnader
  • Inovativ frekvensomformer teknologi
  • Minimalt forbruk av drivstoff, vann og elektrisitet gir lave daglige utgifter
  • Lavt støynivå
  • Dieselmodeller fås med varmespiral av stål eller rustfritt stål
  • Fås som diesel- (D) eller el- (E) oppvarmet utgave

Nedlastinger

Brosjyre

Forespørsel